Warszawa, dnia 04 kwietnia 2016 roku

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w  konkursie ofert na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Encyklopedycznej 16 w Warszawie.

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ENCYKLOPEDYCZNA 16, Warszawa ul. Encyklopedyczna 16, 01-990 Warszawa, informuje   o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

AD REM Sp. z o.o. ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa Bartosz Grosicki

             Paweł Korjat; cena oferty: 725 069,30  zł brutto, termin gwarancji: 3 lata.

Oferta Wykonawcy  otrzymała w ocenie najwyższą ilość punktów tj. 90,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert określonych w szczegółowych  warunkach zamówienia tj.  cena –   60,00 pkt; doświadczenie – 30,00 pkt;  gwarancja – 0,00 pkt.

Warszawa, dnia 01 marca 2016r.

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa „Encyklopedyczna 16”
01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 16 ogłasza
KONKURS OFERT NA:
Wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Encyklopedycznej 16. Ogółem na elewacjach budynku znajduje się 197 balkonów podstawowych, 5 poszerzonych i 6 loggii, w tym jedna węższa.
Informacje i materiały konieczne do sporządzenia ofert znajdują się na poniżej wskazanych stronach internetowych :
www.encyklopedyczna16.waw.pl
www.ansawa.pl

Pliki do pobrania;