Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młynarska 27A ogłasza konkurs ofert na prace termomodernizacyjne wyszczególnione w audycie remontowym tj. m.in.;

  • ocieplenie ścian budynku,
  • ocieplenie stropodachu,
  • wymiana drzwi do klatki schodowej,
  • modernizacja instalacji c.w.u.

Więcej informacji pod adresem; a.podgorski@ansawa.pl