Zapraszamy do Strefy Mieszkańca dedykowanej właścicielom obsługiwanych przez nas obiektów. Login i hasło znajduje się na pierwszym zawiadomieniu otrzymywanym przez właściciela lokalu. Zawiadomienie jest dostarczane przez Administratora w przeciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia współpracy dla Wspólnot, które wyraziły chęć korzystania z w/w programu. Każdy z mieszkańców ma możliwość sprawdzić swój aktualny stan salda, uzyskać informacje z wirtualnej tablicy ogłoszeniowej, zapoznać się z ważnymi dokumentami, głosować pod uchwałami. Strefa Mieszkańca jest aktualizowana co dwa/trzy dni. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonych informacji księgowych prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres k.sowa@ansawa.pl lub telefonicznie od pon.-pt. w godz. 16.00 – 20.00 podczas telefonicznych dyżurów pod numerem kom. 601-077-448

SIEDZIBA

AN SAWA Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Płocka 50 lok. 65
01-173 Warszawa
Tel: (22) 632-11-15
e-mail: biuro@ansawa.pl

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek – Piątek: 9.00-15.00
© Copyright - An-Sawa