AN-SAWA Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami uczestniczy w projekcie “Węzły indywidualne dla Warszawy”

Firma AN-SAWA  mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo ( m.in. likwidacja starych piecyków gazowych) zaangażowała się w realizację projektu “Likwidacji węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych (…)” w budynkach wielorodzinnych.

Od 2013 roku wspólnie z firmą VEOLIA uczestniczyliśmy w likwidacji 10 węzłów grupowych na rzecz utworzenia węzłów indywidualnych. Pracownicy firmy AN-SAWA samodzielnie nadzorują wykonanie przyłącza wraz z instalacją indywidualną.

Inwestycje  wymagały wobec naszych pracowników dużego zaangażowania w powierzony projekt m.in.;  przygotowywania stosownych uchwał ( wyrażających zgodę na lokalizację węzła cieplnego i wprowadzenie rurociągów przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku), wskazania pomieszczeń dla przyszłego węzła cieplnego, dostosowania niejednokrotnie pomieszczeń do wytycznych VEOLIA, wykonania projektów doposażenia budynku w c.c.w i cyrkulację, wielu spotkań i konsultacji z Zarządami Wspólnot, inspektorami nadzoru. Na etapie realizacyjnym; podłączenia rurociągów instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania do nowych rozdzielaczy w projektowanym indywidualnym węźle cieplnym wraz zakupem i podłączeniem naczynia ciśnieniowego, zabezpieczającego instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania.

Realizacja w/w projektu przyczyni się m.in. do zmniejszenia strat ciepła na przesyle energii cieplnej wyeksploatowaną siecią niskich parametrów oraz zminimalizuje ryzyko wystąpienia awarii na tych odcinkach sieci ciepłowniczej.

Węzły indywidualne pozwalają na prowadzenie indywidualnej gospodarki ciepłem tzn. Odbiorca może samodzielnie podjąć decyzję o zasadach gospodarowania ciepłem np. o terminach wyłączania ciepła, może wpływać na parametry zaprogramowania poziomu ogrzewania, przeprowadzić ekonomicznie uzasadnione działania termomodernizacyne czy doposażyć budynek w instalację wewnętrzną ciepłej wody zasilaną z węzła cieplnego.

Do końca 2016 roku planowana jest likwidacja kolejnych 3 węzłów grupowych wraz z budową węzłów indywidualnych.