Administracja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szlenkierów 7 poszukuje wykonawcy na modernizację systemu c.c.w.

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać od dnia 1/03/2016 r. pod adresem e-mail; a.podgorski@ansawa.pl