Szanowni Mieszkańcy,

Przedstawiamy informacje, dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność m.st. Warszawy.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu – najważniejsze zasady

  1. Przekształcenie odbywa się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.
  2. Przekształceniu podlegają wyłącznie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe
  3. Potwierdzeniem przekształcenia jest zaświadczenie wydawane przez Burmistrza Dzielnicy – dla gruntów leżących na terenie danej dzielnicy.
  4. Nie trzeba składać wniosku o wydanie zaświadczenia – Burmistrz Dzielnicy  je przygotuje i wyśle dotychczasowym użytkownikom wieczystym.
  5. Nie trzeba składać wniosku o zmianę wpisu w księdze wieczystej – Burmistrz Dzielnicy  prześle zaświadczenie do sądu wieczystoksięgowego, a sąd dokona wpisu z urzędu bez pobierania opłat.
  6. Aby skorzystać z bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia należy złożyć wniosek do Burmistrza Dzielnicy o wniesienie opłaty jednorazowej. Można to zrobić dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.   

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności została szczegółowo opisana na stronach Urzędu m.st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/aktualnosci-sprawy-urzedowe/przekszta-cenie-prawa-u-ytkowania-wieczystego-w?page=0,0