Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od 25 maja 2018r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znane w Polsce jako RODO (czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), którego celem jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. RODO zastąpi obecną w Polsce Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych i zadowolenie ze świadczonych przez nas dla Państwa usług, przeprowadzamy weryfikację indywidualnych danych kontaktowych. Państwa dane używane będą tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne. Jednocześnie informujemy, że Osoba której dane będą przetwarzane, ma prawo wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania danych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zebrane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą na ich podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, nie będą służyć do profilowania oraz nie będą transferowane poza granice Unii Europejskiej. Podane przez Państwa dane będą przez nas przetwarzane jedynie w okresie obowiązywania umowy  o zarządzanie/administrowanie nieruchomością.

Prosimy o sprawdzenie na stronie www.ansawa.pl czy Państwa dane w naszym systemie są aktualne.

W przypadku niezgodności lub gdy Państwo jeszcze nie dostarczyli wymaganych oświadczeń, prosimy  o wydrukowanie oświadczenia na stronie Państwa   Wspólnoty (komunikaty RODO)  wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do siedziby administracji ul. Płocka 50 lok.65 w Warszawie, do skrzynki kontaktowej   lub przesłanie na adres info@ansawa.pl

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

i administrator nieruchomości

„AN-SAWA” Maria Podgórska

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa  w skład której wchodzą lokale z siedzibą w Warszawie, w Państwa nieruchomości.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane  w celach związanych z realizacją umów dotyczących nieruchomości i lokali oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizowaną przez „AN-SAWA” Maria Podgórska z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 50 lok 65. Pozyskane Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową jak również ich przetwarzanie podyktowane jest wymaganiami zawartymi w ustawie: z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 716). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania lokalu z uwzględnieniem ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). Państwa dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących Wspólnotę Mieszkaniową w zakresie dotyczącym eksploatacji budynków mieszkalnych  realizujących zlecenia na rzecz Wspólnoty oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania danych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych są w szczególności obowiązujące regulaminy oraz przepisy prawa.

Zebrane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą na ich podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, nie będą służyć do profilowania oraz nie będą transferowane poza granice Unii Europejskiej. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umów.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy korespondencyjnie na adres Wspólnoty Mieszkaniowej tj. „AN-SAWA” Maria Podgórska Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami ul. Płocka 50 lok 65, 01-173 Warszawa lub e-mail : info@ansawa.pl lub biuro@ansawa.pl