Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wawelberga 3 otrzymał decyzję od Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na remont trzech klatek schodowych.  Prace remontu klatek już trwają …